ВІДКРИТІСТЬ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ Академічного ліцею «Вибір»

1. Нормативно-правове забезпечення Академічного ліцею «Вибір»

2. Створення умов для функціонування та розвитку Академічного ліцею «Вибір» 

3. Результативність діяльності Академічного ліцею «Вибір. Звіт директора

4. Фінансування

5. Внутрішня система забезпечення якості освіти