Створення умов для функціонування та розвитку ЗНВК

Кадровий склад ЗНВК згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в ЗНВК, та перелік освітніх компонентів, щo передбачені відповідною освітньою програмою

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення ЗНВК (згідно з ліцензійними умовами)

Умови доступності ЗНВК для навчання осіб з особливими освітніми потребами. (на данний час відсутні)

Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ЗНВК або на вимогу законодавства