Створення умов для функціонування та розвитку АЛ

Кадровий склад академічного ліцею згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в АЛ, та перелік освітніх компонентів, щo передбачені відповідною освітньою програмою

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення АЛ (згідно з ліцензійними умовами)

Умови доступності АЛ для навчання осіб з особливими освітніми потребами. (на данний час відсутні)

Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням АЛ або на вимогу законодавства 

Положення про медичний кабінет академічного ліцею «Вибір»