Створення умов для функціонування та розвитку АЛ

Кадровий склад академічного ліцею згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в Академічному ліцеї, та перелік освітніх компонентів, щo передбачені відповідною освітньою програмою

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення Академічного ліцею (згідно з ліцензійними умовами)

Умови доступності АЛ для навчання осіб з особливими освітніми потребами. (на даний час відсутні)

Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Положення про медичний кабінет академічного ліцею «Вибір»

⇒ Витяг з Наказу Запорізького академічного ліцею «Вибір» від 07.06.2021 №183 «Про переведення учнів 1-10 класів (денного відділення) та 11-Б кл. (вечірнього відділення) до наступного класу» (списки учнів оприлюднено на інформаційному стенді ліцею)

⇒ План роботи Академічного ліцею Вибір на 2020_2021н.р.

Самоаналіз управлінських процесів та освітньої діяльності ліцею 2019/2020 н.р.