Фінансування

1. Кошторис

    1.1  фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітньому році

2. Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

3. Інформація про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків