ВІДКРИТІСТЬ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ Академічного ліцею «Вибір»

1. Нормативно-правове забезпечення Академічного ліцею «Вибір»

2. Створення умов для функціонування та розвитку Академічного ліцею «Вибір» 

3. Результативність діяльності Академічного ліцею «Вибір

4. Фінансування

5. Внутрішня система забезпечення якості освіти