ПОЛОЖЕННЯ про літню трудову практику

РОЗГЛЯНУТО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педради                                                                на засіданні   Ради школи

Директор ЗНВК «Вибір»                                                             Голова Ради школи

_____ В.С. Александрова                                                            ________ О. Деревянченко

Протокол від 28.03.2018р. №                                                       Протокол від 11.04.2018 р. №

                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про літню трудову практику

1.Загальні положення

1.1. Літня трудова практика учнів 5-8, 10 класів комплексу організовується з метою ефективного утримання шкільної території, покращення трудового виховання, навчання, професійної орієнтації школярів і організації їх загально корисної праці з урахуванням згоди.

1.2. Учні 5-8,10 класів школи залучаються до літньої трудової практики тільки за бажанням і за заявою батьків (законних представників).

1.3. Забороняється залучення учнів комплексу без їх згоди й згоди батьків (законних представників) до літньої трудової практики.

1.4. Літня трудова практика — важливий засіб сучасного виховання та всебічного розвитку школярів.

1.5. Основні завдання літньої трудової практики:

— формування свідомої потреби у праці;

— повага до людей праці;

— турботливе й дбайливе ставлення до рідної природи;

— виховання у дусі колективізму;

— виховання трудової й виробничої дисципліни;

— формування інтересу до професій.

2. Зміст і організація праці школярів під час літньої трудової практики

2.1. Головним напрямком суспільно корисної праці учнів середніх і старших класів є роботи на шкільній навчально-дослідній дільниці, на шкільному дворі, у приміщенні школи, охорона природи.

2.2. Тривалість роботи для учнів:

  • 5-6 класів – 5 днів по 2 год.
  • 7-8 класів – 5 днів по 3 год.
  • 10 класів – 5 днів по 4 год.

2.3. Трудова практика проводиться з 01 червня по 30 серпня  за спланованим графіком робіт.

2.4. Графік робіт затверджується директором школи, своєчасно доводиться до відома учнів, їх батьків, учителів-предметників, класних керівників, задіяних у літній трудовій практиці.

2.5. Дозволяється зміна терміну літньої практики, його перенос для тих, хто виїздить у місця відпочинку за путівками, тимчасово непрацездатних.

2.6. Форми організацій праці учнів різноманітні й залежать від її змісту й обсягу, постійного чи тимчасового характеру роботи, віку школярів.

2.7. Види і характери робіт:

1.1.1. На навчально-дослідній ділянці: перекопування землі, посів насіння рослин, висадка розсади, полив, прополка, обрізка кущів, формування грядок, клумб, прибирання території школи.

1.1.2. Ремонтні роботи: прибирання приміщень, ремонт і перенос меблів, ремонт підручників.

2.8. Відповідальні за роботу на пришкільній ділянці вчителі ведуть щоденний облік.

3. Охорона праці

3.1 Класні керівники і особи, що їх замінюють, організовують літню трудову практику в суворій відповідності до правил і норм охорони праці, техніки безпеки, санітарії, узгоджують види робіт,  умови праці, несуть особисту відповідальність за безпеку школярів.

3.2 Учні допускаються до участі в літній трудовій практиці після попереднього навчання безпечним прийомам роботи, проведення з ними інструктажу з реєстрацією в журналі встановленої форми.

3.3 Забороняється залучати школярів до робіт, які протипоказані їм за віком, у нічний час у святкові дні,  пов’язані з використанням отрутохімікатів, а також із підняттям і переносом речей, вага яких перевищує норми, встановлені для підлітків.

3.4 Контроль за забезпеченням здорових і безпечних умов проходження літньої трудової практики школярів здійснює адміністрація комплексу, медичний працівник.