Портрет дошкільника, що вступає до школи

 

 • Фізичний розвиток –
  — володіння основними культурно- гігієнічними навичками;
  — сформованість основних фізичних якостей і потреби в руховій активності;
  —  самостійне виконання доступних віку гігієнічних процедур, дотримання елементарних правил здорового способу життя.

 • Допитливість, активність –
  — інтерес до нового, невідомого у навколишньому світі (світу предметів і речей, світу відносин у своєму внутрішньому світі);
  — проявляється в питаннях до дорослого, експериментування;
  — здатність самостійно діяти (у повсякденному житті, в різних видах дитячої діяльності)
  — у випадках утруднень звертається за допомогою до дорослого;
  — бере живу, зацікавлену участь в освітньому процесі.

 • Емоційна чуйність
  — реагує на емоції близьких людей і друзів;
  — співпереживає персонажам казок, історій, оповідань;
  — емоційно реагує на витвори образотворчого мистецтва, музичні і художні твори, світ природи.

 • Комунікативна компетентність
  — опанував засобами спілкування і способами взаємодії з дорослими і однолітками;
  — адекватно використовує вербальні і невербальні засоби спілкування, володіє діалогічною мовою і конструктивними способами взаємодії (домовляється, обмінюється предметами, розподіляє дії при співпраці);
  — здатний змінювати стиль спілкування з дорослим або однолітком, залежно від ситуації.

 • Поведінкові прояви
  — здатність управляти своєю поведінкою і планувати свої дії на основі первинних ціннісних уявлень;
  — дотримання елементарних загальноприйнятих норм правил поведінки;
  — поведінка переважно визначається немиттєвими бажаннями, а вимогами з боку дорослих і первинними ціннісними уявленнями про те, "що таке добре і що таке погано";
  — здатність планувати свої дії, спрямовані на досягнення конкретної мети;
  — дотримання правил поведінки на вулиці (дорожні правила), в громадських місцях (транспорті, магазині, театрі та ін.).

  Інтелектуальний розвиток

 • — здатність вирішувати інтелектуальні і особові завдання (проблеми), адекватні віку;
  — застосування самостійно засвоєних знань способів діяльності для вирішення нових завдань (проблем), поставлених як дорослим, так і їм самим;
  — залежно від ситуації може перетворювати способи рішення завдань (проблем);
  — дитина здатна запропонувати власний задум і утілити його в малюнку, будові, розповіді та ін.

  Знання про навколишній світ
  — первинні уявлення про себе, сім'ю, суспільство, державу, світ і природу;

 • — про склад сім'ї, родинні стосунки і взаємозв'язок, розподіл сімейних обов'язків, сімейних традицій;
  — про суспільство, його культурні цінності;
  — про державу і приналежність до нього;
  — про світ.

  Універсальні передумови навчальної діяльності
  — уміння працювати за правилом і за зразком, слухати дорослого і виконувати його інструкції;
  — володіння необхідними уміннями і навичками продуктивної діяльності : малюнок фарбами, аплікація, вироби з різних матеріалів і так далі

 •