Підтримайте наші напрацювання!

Новини on 1 Лют , 2018

Представляємо Вам для озайомлення роботи вчителів ЗНВК "Вибір", які беруть участь у VIIІ Міської виставки педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному році.

Номінація «Нова українська школа: технології та управління»: 

Секція «Управлінські технології»

1. Тема: Використання ІКТ в адміністративно-управлінській діяльності ЗНВК "Вибір" автори: директор ЗНВК "Вибір" Александрова В.С., учитель інформатики Іщенко І.Я —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування

——————————————————————————————————-

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»: 

  Секція «Українська та російська філологія» 

2. Тема: Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій як засіб підвищення рівня навченості на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нової української школи"  автор: учитель української мови та літератури Літкіна Л.Г. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування

**********************************************

    Секція «Хімія, біологія, екологія» 

3. Тема: Формування інформаційно — комунікаційних компетентностей в учнів профільних класів з хімії на засадах дистанційної освіти, авторзаст.директора з НВР  Іщенко С.В. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування

*********************************************

    Секція « Мистецтво, трудове навчання»

4. Тема: Формування екологічно — громадської компетентності на уроках технічної праці на засадах «Нової української школи» автор — Казанцев А.Ф. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування

——————————————————————————————————-

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»: 

Секція «Початкова освіта»

5. Тема: Діяльнісний підхід до організації навчального процесу на уроках математики в початковій школі, автор -учитель початкових класів — Ярчук А.О. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування (при голосуванні виберіть с 41-80)

********************************************

6. Тема: Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації учнів початкової школи   через впровадження  програми «Росток», автор -учитель початкових класів -Полтавська В.А. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування (при голосуванні виберіть с 41-80)

******************************************

7. Тема: Формування мовленнєвої компетентності учнів 1 (2, 3, 4) класів на уроках української мови, автор -учитель початкових класів -Ткаченко Н.М. —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування (при голосуванні виберіть с 41-80)

——————————————————————————————————

  Секція «Виховна взаємодія» 

8. Тема: Реалізація моделі громадсько-активної школи у ЗНВК "Вибір", автори: директор ЗНВК "Вибір" Александрова В.С., учитель інформатики Іщенко І.Я —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування

———————————————————————————————————


Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище».
9. Тема: Інтерактивне середовище блого-соціальної професійної спільноти "Teachbox" як засіб практично-методичної діяльності педагогів, автори:  заст.директора з НВР Іщенко С.В., учитель інформатики Іщенко І.Я —

Посилання на досвід,

Посилання для голосування