Інноваційний майданчик

rostokПрограма Впровадження науково-педагогічного проекту «Росток» на період 2010-2015 р.р.

 

Основні завдання проекту:

— підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції;

— гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих в науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи.

Нормативно-правове забезпечення:

 • Наказ МОН України від 31.01.2005р. №62 "Про розвиток науково-педагогічного проекту "Росток” в Україні”.
 • Наказ МОН України від 31.01.2005р №63  "Про підготовку вчителів до роботи у науково-педагогічному проекті "Росток”.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 № 567  “Про типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток».

ІІ. Концепція проекту:

1. Основні ідеї проекту орієнтуються на принцип пріоритету розвивального навчання.

   Розвиваюче навчання є одним з важливих компонентів гуманізації освіти. Та передбачає рішучий поворот освіти до особистості учня, забезпечення максимально-сприятливих умов для виявлення та розвитку здібностей на основі прийняття особистісних цілей і запитів. Результатом розвиваючого навчання є формування пошукової активності як необхідного компоненту навчальної діяльності.

 rost6  У молодшому шкільному віці, на який розрахована Програма "Росток", розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового.

 

 

2. Педагогічний процес навчання та  виховання будується на засадах
          інтегративно –діяльнісного підходу.

     Принципи діяльності заключається в тому, що формування особистості учня і просування його в розвитку здійснюється не тоді, коли він сприймає готове знання, а в процесі його власної діяльності, яка направлена на «відкриття» ним нового знання.
     Діяльнісний підхід дає змогу організувати творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмету, інтегруючи їх в цілісну систему: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації; спеціальні вправи на розвиток уяви та літературної творчості (складання невеликих казок, оповідань про навколишній світ, інші вправи з розвитку мовлення); вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу. Такий діяльнісний підхід у навчанні та вихованні тісно пов’язаний з принципом інтеграції.

rost5

3. Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту “Росток”.

Система діяльнісного методу включає в себе такі дидактичні принципи:

 •  Принципи діяльності заключається в тому, що формування особистості учня і просування його в розвитку здійснюється не тоді, коли він сприймає готове знання, а в процесі його власної діяльності, яка направлена на «відкриття» ним нового знання.
 •  Принцип безперервності означає таку організацію навчання, коли результат діяльності на кожному попередньому етапі забезпечує початок наступного етапу. Безперервність процесу забезпечується інваріативністю технології і наступністю між всіма ступенями навчання на рівні змісту і методики.
 •  Принцип цілісного уявлення про світ означає, що зміст утворення повинен не тільки відображати мову і структуру наукового знання,але й формування узагальненого, цілісного уявлення про світ (природу-суспільство-самого себе), про роль і місце кожної науки в системі наук.
 • Принцип «мінімакса» полягає в тому, що школа пропонує кожному учню зміст навчання на максимальному (творчому) рівні і забезпечує його засвоєння на рівні соціально безпечного мінімуму (державного стандарту знань).
 •  Принцип психологічної комфортності передбачає зняття стресостворюючих факторів навчального процесу, створення в школі й на уроці спокійної , доброзичливої атмосфери, орієнтованої на реалізацію ідей педагогіки співпраці.
 • Принцип варіативності передбачає розвиток в учнів варіативного мислення, тобто поняття можливості різних варіантів розв'язання проблеми, формування здатності до систематичного перебору варіантів і вибору оптимального варіанта.
 • Принцип творчості передбачає максимальну орієнтацію на творче начало в навчальній діяльності школярів, набуття ними власного досвіду творчої діяльності.

Структура уроку за технологією діяльнісного методу.

 1. Самовизначення до діяльності.
 2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності.
 3. Постановка навчальної проблеми.
 4. Побудова проекту виходу з утруднення (« відкриття» дітьми нового знання).
 5. Первинне закріплення в зовнішньому мовленні.
 6. Самостійна робота з самоперевіркою за  еталоном.
 7. Включення до системи знань і повторення.
 8. Рефлексія діяльності.

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення

Програми

 • Програма з математики, 1-4 класи. rostokmat
 • Програма з навколишнього світу, 1-4 класи.

Підручники

 • Математика, 1 – 4 частина (авт. Л.Г. Петерсон)
 • Навколишній світ, 1-4 частина (авт. Т.О. Пушкарьова)rostokprir

Методична література

 • Тематичне планування навчального матеріалу. Математика. Навколишній світ.
 • Уроки з навколишнього світу у 1 класі.

ІУ. Особливості організації навчально-виховного процесу :

 • Математика  (автор Петерсон Л.Г.)

Дидактична основа даного курсу є нова модель навчання, яка містить у собі:

1. понятійний опис цілей  і методу їхньої реалізації;

2. структуру підготовки і проведення уроків;

3. систему дидактичних  принципів, котрі описують умови  організації взаємодії між учителем і учнями в процесі навчання;

4. систему моніторингу результатів навчання.

rost1

Методичне забезпечення програми з математики:

Підручник зроблений у формі зошита на друкованій основі. За рік учні опрацьовують 4 зошита.

Переваги такої форми підручника:

1. учні самостійно здобувають знання;

2. варіативність завдань;

3. зручність в практичній роботі вчителя і для дітей.

 • “Навколишній світ” (автор Пушкарьова Т.О.)

Даний  курс реалізує навчальний предмет “Я і Україна”.

У курсі „Навколишній світ” використовується принцип інтеграції , на основі якого в учнів формується цілісна картина світу. В методику навчання за проектом „Росток” органічно вплетено заняття мистецтвом: живопис, ліплення, музику, поезію, драматизацію, читання, елементи трудового навчання, що також сприяє розвитку обдарованості у дітей.

rostpidr

У. Етапи впровадження та реалізації проекта “Росток”

 • Підготовчий (вересень2010-травень2011) – ознайомлення з нормативною базою, навчально-методичним забезпеченням; підвищення рівня професійної компетентності вчителів.
 • rost2
 • Формуючий (серпень 2011 – серпень 2015) – розробка критеріїв та показників визначення рівня сформованності загальнонавчальних компетентностей учнів; проведення поетапного моніторингу якості освіти; обґрунтування різних форм, методів, прийомів і засобів формування загальнонавчальних компетентностей  на засадах інтегративно-діяльнісного підходу.
 • Підсумковий (вересень —  грудень 2015) – проведення комлексного дослідження впливу інтегративно-діяльнісного підходу у НВП на рівень сформованності загальнонавчальних компетентностей учнів; поширення досвіду роботи вчителів через публікації в педагогічній пресі.

УІ. Прогнозовані результати

 • rost3Створення умов для більш повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної дитини.
 • Цілісність світосприйняття через єдиний комплекс гуманітарних, технічних та природничих наук.
 • Гармонізація стосунків учасників НВП, комунікативність взаємин: учитель-учень, учень-учень

 

 

Результативність участі учнів 1- 4 класів  у  конкурсі “Колосок – осінній -2011”

 

Клас 

Кіл-ть учнів, які приймали участь

“Золотий колосок”

“Срібний колосок”

1-А Росток

9

2

7

2-А

7

4

3

2-Б

7

4

3

9

7

4

10

4

6

Всього

40

10

27

rostpr

Презентація програми впровадження науково-педагогічного проекту «Росток» на період 2010-2015 р.р.