Звітування директора

Новини on 17 Трав , 2021

⇒ Шановні члени піклувальної ради, батьківський комітет, вчителі, представники громадськості запрошуємо вас 10.06.2021, 18.00 на звітування директора ліцею про виконану роботу в 2020/2021 навчальному році.

⇒ Звітування буде проходити за допомогою онлайн платформи Zoom. Посилання на захід буде надано за 1 день до звітування на сторінках сайту або соціальної мережі Фейсбук ліцею

⇒ Структура щорічного звіту:
1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:
— виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);
— створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
— організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;
2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників:
— забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;
— дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
— надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
— моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
— дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;
— стан дитячого травматизму.
6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.