Про порядок роботи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради на перiод карантину.

   Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 17.03.2020 №91р «Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, запитiв щодо надання публiчної iнформацiї, особистого прийому громадян та допуску до адмiнiстративних будiвель та примiщень в департаментi освiти i науки Запорiзької Micької ради на перiод карантину».
Більше