Профорієнтація

Професійна орієнтація — система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.

Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Саме майбутнього, тому що від правильності обраної дороги зараз залежить багато в чому те, як складеться життя потім. Професія визначить у майбутньому соціальний статус, і затребуваність у житті, і навіть рівень матеріального добробуту. Причому іноді питання стоїть не куди піти вчитися, а яку освіту варто здобувати взагалі. Далі на сайт  Державної служби зайнятості

Ринок праці та тенденції його розвитку 

Професії майбутнього

Професії майбутнього. А ви готові до викликів часу?
Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності. Ринок праці стрімко змінюється. Медичний маркетолог, молекулярний дієтолог, рециклінг-еколог, дизайнер віртуальних світів. Всі ці слова – це не терміни із футуристичного блокбастеру, а цілком реальні професії уже найближчого майбутнього. Сподіваємося, вам буде цікаво дізнатися про ринок праці майбутнього. Ми пропонуємо до вашої уваги, юні друзі, низку статтей за даною тематикою. І почнемо подорож у світ професій найближчого майбутнього з найбільш актуальних галузей-чемпіонів.
Біотехнології
За даними ООН, очікується, що у світі чисельність населення у 2030 році становитиме 8,5 мільярда людей, а у 2050 році – 9,7 мільярда. Найбільшим викликом на майбутні десятиліття стане демографічний вибух у найбідніших регіонах світу. У зв’язку з цим однією з головних проблем людства буде вирішення питання щодо істотного підвищення виробництва продуктів харчування. З розвитком біотехнології пов’язують вирішення глобальних проблем людства — ліквідацію нестачі продовольства, енергії, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього середовища. У найближчі 10 років вона не лише розвиватиметься сама, а й поступово змінюватиме такі галузі як медицина, енергетика, міське та сільськегосподарство. У перспективі, розвиток біотехнологій призведе до заміни виробництва хімічних та лікарських засобів та побутової хімії на виробництво препаратів біосинтезу, наприклад із живих систем, до розвитку агротехнологій, до появи органічних тканин тощо.
Професії майбутнього у біотехнологіях:
 Урбаніст-еколог;
 Архітекторживих систем;
 Системнийбіотехнолог;
 Біофармаколог;
 Фахівці з генної інженерії
 ГМО-агроном;
 СІТІ-фермер;
Медицина

Медицина – це чи не найбільш перспективна галузь у контексті змін. Розвиток науки створює можливості для виробництва живих органів або навіть окремих систем людського організму. У зв’язку з цим передбачається, що виникатимуть професійні назви робіт, пов’язані з вирощуванням нових органів та відновленням пошкоджених і передбачатиме клінічне сканування пацієнтів; відбір тканин, які будуть основою друкованого матеріалу, проектування та друк тканин для імплантації, а у майбутньому – органів для пересадки.
Тут прогнозується також перехід від діагностики та лікування хвороб окремих органів до системної роботи з організмом людини. Тому популярності набуває превентивна медицина, основним завданням якої є визначити можливі захворювання, передбачити їх та зробити все, щоб уникнути небезпечних наслідків. Майбутня медицина принесе з собою найточнішу діагностику, можливість прогнозування хвороб, комп’ютерне моделювання прогнозу та лікування, високоточну атоматизовану мікрохірургію, вирощення органів та тканин, а також мікродіагностичні пристроїі з підключенням до мережі, що дозволять лікарю терміново повідомити лікарю про важливі зміни у здоров’ї пацієнта.

Професії майбутнього у медицині:
 ІТ Медик;
 Архітектор медичного обладнання;
 Біоетик (спеціалістіз нормативно-правових та етичних аспектів)
 Генетичний консультант;
 Клінічний біоінформатик;
 Медичний маркетолог;
 R&D менеджер охорони здоров’я (спеціаліст із комунікацій);
 Молекулярний дієтолог;
 Оператор медичних роботів;
 ІТ-генетик;
 Спеціаліст із кіберпротезування;
 Спеціаліст із кристалографії (спеціаліст із використання кристалів у медицині);
 Проектант життя медичних закладів (професіонал із розробки життєвого циклу лікарень);
 Експерт із персоніфікованої медицини (спеціаліст, що досліджує генетичну карту пацієнта та розробляє індивідуальні програми його супроводу, а також пропонує відповідні страхові медичні продукти);
 Консультант із здорового старіння;
 Мережевий лікар (лікар, що ставить медіагнози он-лайн).

Енергетика та її накопичення
Одним із символів нового екологічного суспільства стане атомна енергетика, що зможе забезпечити стабільні ціни на електричну енергію та мінімально впливатиме на оточуюче середовище.
Крім того, активно розпочне свій розвиток приватна альтернативна енергетика та з’являться нові типи генерації енергії: енергія тіла, збір енергії з міських поверхонь, рекуперації енергії (повернення частини енергії для повторного використання) тощо.
Професії майбутнього у енергетиці:
 Менеджер із модернізації;
 Розробник систем мікрогенерації;
 Метеоенергетик;
 Проектант систем рекуперації;
 Спеціаліст із локальних систем енергопостачання;
 Дизайнер портативних пристроїв (одяг, взуття тощо);
 Проектант енергонакопичувальних пристроїв.
Енергомережі та управління енергоспоживанням Ключова зміна даної сфери – поява розумних мереж. Дані технології зможуть аналізувати рівні споживання та оптимізувати витрати.
Більше того, розумні мережі захистять користувачів від виходу із ладу системи та втрати енергії. І що дуже актуально для України, мережі дадуть можливість самостійно обирати постачальника послуги та керувати витратами і споживанням.
Професії майбутнього у сфері:
 Маркетолог енергетичних ринків
 Захисник прав споживачів електроенергії
 Енергоаудитор
 Розробник систем енергоспоживання
 Системний інженер інтелектуальних мереж
 Енергозаправник
 Контролер енергомереж для розподіленої енергетики Ну як, зацікавило? Юний друже, а ти звернув увагу, що усі професії майбутнього нерозривно пов’язані із сучасною освітою, бо будь-який кваліфікований фахівець повинен володіти насамперед базовими знаннями!
Тому, якщо ти прагнеш бути успішним, розвивайся та будь відкритим до знань!