Нормативні документи

Закони України:

"О коррупции"Про благодійництво та благодійні організації (Про засади запобігання і протидії корупції) (ссылка на сайт Верховної Ради України)

Про благодійництво та благодійні організації

 Про доступ до публічної інформації

Про інформацію

 Укази Президента України:

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Нова українська школа

Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017  “Про освіту”

Розпорядження Кабінету Міністрів України №903-р від 13.12.2017 “Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа””

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (джерело https://base.kristti.com.ua/?page_id=6710)

Упровадження положень Нової української школи: готуємося до 2018/2019 навчального року

Щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний рік  11.06.2018

Щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний рік  09.07.2018, публікація у випуску інформаційно-методичного збірника № 6 (212) / 2018

Робота з обдарованими дітьми

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415)


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Державний стандарт початкової освіти

Щодо тривалості уроку в початковій школі

Навчально-методичне забезпечення

основні навчальні програми

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Викладання навчальних предметів

Освітня галузь «Мови і літератури»

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Програма для ЗНЗ. “Українська мова. 5–9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

Програма “Українська мова для ЗЗСО. 10-11 класи. Рівень стандарту” (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Програма “Українська мова для ЗЗСО. 10-11 класи. Профільний рівень” (наказ МОН України від 23.10.2017 №140

Методичні рекомендації МОН України щодо вивчення української мови в основній і старшій школі у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з української мови, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з української мови, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з української мови, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р.

 

Електронні версії підручників для учнів:

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Програма для ЗНЗ “Українська література. 5–9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації МОН України  щодо організації та змісту вивчення української літератури в основній і старшій школі у 2018/2019 н.р.

Перелік навчальної літератури з української літератури, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Електронні версії підручників для учнів:

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ЗНЗ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Навчальні програми з української мови для ЗНЗ з навчанням мовами національних меншинЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Навчальна програма для ЗНЗ Зарубіжна література. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Електронні версії підручників для учнів:

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Навчальна програма для ЗНЗ Іноземні мови. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Електронні версії підручників для учнів:


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З МОВ ТА ЛІТЕРАТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (чинні з 01.09.2018)

РОСІЙСЬКА МОВА


ІСТОРІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ “Історія. 5-9 класи”

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення історії в основній і старшій школі

Перелік навчальної літератури з історії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

он-лайн курс “Історія: зародження української нації”

Електронні версії підручників для учнів:

8 клас Історія України  Всесвітня історія

9 клас  Історія України  Всесвітня історія


ЕКОНОМІКА

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення економіки у старшій школі

Перелік навчальної літератури з економіки, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з економіки, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Відкритий онлайн-курс для українських експортерів “ЕКСПОРТ, РИНКИ ЄС ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ”


Освітня галузь «Математика»

МАТЕМАТИКА

Навчальна програма для ЗНЗ Математика. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення математики в основній і старшій школі

Л.Гринчук Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості реалізації навчальної програми з математики для учнів 10 класу у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з математики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з математики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з математики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 навчальному році (2014-2017 рр.)

он-лайн курс “Математика: арифметика, рівняння та нерівності”

Електронні версії підручників для учнів:


ПРИРОДОЗНАВСТВО

Навчальна програма для ЗНЗ Природознавство. 5 клас

Перелік навчальної літератури з природознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з природознавства, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Наскрізні змістові лінії:


ФІЗИКА 

Навчальна програма для ЗНЗ Фізика. 7-9 класи

Навчальна програма для ЗЗСО “Фізика і астрономія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О.І.)”

Навчальна програма для ЗЗСО “Фізика. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень” (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення фізики в основній і старшій школі

Перелік навчальної літератури з фізики й астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з фізики й астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з фізики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

Електронні версії підручників для учнів:

ФІЗИКА 

Навчальна програма для ЗНЗ Фізика. 7-9 класи

Навчальна програма для ЗЗСО “Фізика і астрономія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О.І.)”

Навчальна програма для ЗЗСО “Фізика. 10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень” (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.)

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення фізики в основній і старшій школі

Перелік навчальної літератури з фізики й астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з фізики й астрономії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з фізики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

Електронні версії підручників для учнів:


ГЕОГРАФІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Географія. 6-9 класи

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення географії в основній і старшій школі

Гільберт Т. Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості викладання курсу «Географія: регіони та країни». 10 клас у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з географії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з географії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з географії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

он-лайн курс “Загальна географія”

Електронні версії підручників для учнів:


ХІМІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Хімія. 7-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення хімії в основній і старшій школі

Дубковецька Г. Інструктивно-методичні рекомендації “Особливості вивчення хімії у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з хімії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з хімії, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з хімії, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

Електронні версії підручників для учнів:


 

 

 

 

 

 

 

БІОЛОГІЯ

Навчальна програма для ЗНЗ Біологія. 6-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення біологї в основній і старшій школі

Інструктивно-методичні рекомендації “Про особливості викладання біології в 10 класі у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з біології та екології, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з біології та екології, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з біології, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

он-лайн курс “Біологія: рослини, гриби та лишайники”

Електронні версії підручників для учнів:

 

Освітня галузь «Мистецтво»

Навчальна програма для ЗНЗ Мистецтво. 5-9 клас

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в основній школі 

Перелік навчальної літератури з мистецтва, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з мистецтва, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм, профільних предметів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу, рекомендованих МОН України, для реалізації інваріантної та варіативної складових навчальних планів ЗНЗ у 2018/2019 н.р.

Електронні версії підручників для учнів:

Релаксо-педагогічні можливості музики у стимуляції навчання та відновленні здоров’я особистості

 

Освітня галузь «Технології»

ІНФОРМАТИКА

Навчальна програма для ЗНЗ. Інформатика. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Методичні рекомендації МОН України щодо організації та змісту вивчення інформатики у 2018/2019 н.р.

Інструктивно-методичні рекомендації “Про викладання інформатики в 10 класі у 2018/2019 н.р.”

Перелік навчальної літератури з інформатики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2017/2018 н.р.

Перелік навчальної літератури з інформатики, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗЗСО: 2018/2019 н.р.

Перелік навчальних програм з інформатики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2018/2019 н.р. (2014-2017 рр.)

Електронні версії підручників для учнів:

7 клас
8 клас
9 клас

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (ТЕХНОЛОГІЇ)

Навчальна програма для ЗНЗ Трудове навчання. 5-9 класи

 

 

 

Наскрізні змістові лінії:

Електронні версії підручників для учнів:

 

КРЕСЛЕННЯ

Навчальні програма для ЗНЗ:

Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення креслення в основній і старшій школі

Перелік навчальної літератури з трудового навчання та креслення, що має відповідний гриф МОН України, для використання у ЗНЗ: 2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 

 

 

Навчальна програма для ЗНЗ. Фізична культура. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Навчальна програма для ЗНЗ Основи здоров’я. 5-9 класи

Наскрізні змістові лінії:

Електронні версії підручників для учнів:

Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).Навчальні кабінети

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.