Педвиставка 2017/2018

 Представляємо Вам для озайомлення роботи вчителів ЗНВК "Вибір", які беруть участь у VIIІ Міської виставки педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному році

Номінація «Нова українська школа: технології та управління»: 

Секція «Управлінські технології»

1. Тема: Використання ІКТ в адміністративно-управлінській діяльності ЗНВК "Вибір" автори: директор ЗНВК "Вибір" Александрова В.С., учитель інформатики Іщенко І.Я Посилання на досвід, Посилання для голосування

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»: 

  Секція «Українська та російська філологія» 

2. Тема: Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій як засіб підвищення рівня навченості на уроках української мови та літератури в умовах впровадження нової української школи"  автор: учитель української мови та літератури Літкіна Л.Г. — Посилання на досвід, Посилання для голосування

    Секція «Хімія, біологія, екологія» 

3. Тема: Формування інформаційно — комунікаційних компетентностей в учнів профільних класів з хімії на засадах дистанційної освіти, авторзаст.директора з НВР  Іщенко С.В.Посилання на досвід, Посилання для голосування

    Секція « Мистецтво, трудове навчання»

4. Тема: Формування екологічно — громадської компетентності на уроках технічної праці на засадах «Нової української школи» автор — Казанцев А.Ф.Посилання на досвід, Посилання для голосування

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»: 

Секція «Початкова освіта»

5. Тема: Діяльнісний підхід до організації навчального процесу на уроках математики в початковій школі, автор -учитель початкових класів — Ярчук А.О.Посилання на досвід, Посилання для голосування

6. Тема: Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації учнів початкової школи   через впровадження  програми «Росток», автор -учитель початкових класів —Полтавська В.А.Посилання на досвід, Посилання для голосування

7. Тема: Формування мовленнєвої компетентності учнів 1 (2, 3, 4) класів на уроках української мови, автор -учитель початкових класів —Ткаченко Н.М. Посилання на досвід, Посилання для голосування

Номінація «Нова українська школа: виховання і розвиток»:

  Секція «Виховна взаємодія» 

8. Тема: Реалізація моделі громадсько-активної школи у ЗНВК "Вибір", автори: директор ЗНВК "Вибір" Александрова В.С., учитель інформатики Іщенко І.Я Посилання на досвід, Посилання для голосування


Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище».
9. Тема: Інтерактивне середовище блого-соціальної професійної спільноти "Teachbox" як засіб практично-методичної діяльності педагогів, автори:  заст.директора з НВР Іщенко С.В., учитель інформатики Іщенко І.Я — Посилання на досвід, Посилання для голосування