Методичний тиждень на тему «Критичне мислення у роботі вчителя»

Новини on 1 Мар , 2019

Згідно з річним планом роботи ЗНВК «Вибір» на 2018/2019 н.р., з метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, пропаганди ефективного педагогічного досвіду, розкриття практичних можливостей використання інтерактивних технологій та методик, які допомагають зробити навчально-виховний процес цікавим, різноманітним, ефективним і демократичним, висвітлення кращих надбань педагогічного колективу пройшов методичний тиждень на тему "Критичне мислення у роботі вчителя". Вчителі мали змогу ознайомитися з педагогічними технологіями на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу, з технологією на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, з педагогічними технологіями на основі ефективності управління та організації навчального процесу.

 

План проведення методичного тижня

 

№ пп

час проведення

Місце

клас

назва заходу

Прізвище

18.02

1

13.40

медіатека

див. список

Тренінгове заняття з профілактики емоційного вигорання вчителів

Уфімцева Є.К.

2

14.30

каб фізики

див. список

Психолого-педагогічний семінар "Психофізіологічні основи навчання та розвитку"

Бородай С.М

3

протягом тижня

каб.4

педколектив

Соціологічне опитування щодо ролі та значення ЗОІППО у професійній діяльності педагогів області

 

19.02

1

8-00- 8.45

11 к

5-б

Відкритий урок Ателье. Виготовлення м'якої іграшки з помпонів

Лисенкова Л.Г.

2

8.55 — 9.40

 

2-В

Відкритий урок з літературного читання за темою "Воробьишко".

Матвієнко А.В.

3

9.50 -10.30

каб 4

3-В

Відкритий урок з англійської мови за темою "Food in Our Life"

Лубенець Л.В.

4

14.40

каб. 2

див.список

Засідання клубу молодого вчителя

Александрова В.С.

21.02

1

10-45 4 урок

206 каб

8-а

Відкритий урок ""Електричний струм. Дії електричного струму"

Діброва О.С.

2

9-50-10-30

каб 4

6-Б

Відкритий урок "Додавання та віднімання раціональних чисел"

Солонина М.В.

3

12.45-13.45

 

5 А -5Б

Відкритий позакласний захід — конкурс знавців англійської мови "Curious English"

Лубенець Л.В.

25.02

2

14.30

каб фізики

Педколектив

Творча майстерня "Критичне мислення як фактор професійної компетентності вчителя" Підведення підсумків методичного тижня. Ознайомлення з Положенням про сертифікацію вчителів

Вчителі, що атестуються  та Полтавська В. А. Романенко І. О, Іщенко С.В.

 

Тиждень розпочався проведенням тренінгів для вчителів. На високому рівні було проведено практичним психологом Уфімцевою Е.К. тренінгове заняття для педагогічних працівників, у ході якого були обговорені різнобічні аспекти людської особистості, актуальні проблеми професійної діяльності педагогів. Треба зауважити й на проведення психолого-педагогічного семінару "Психофізіологічні основи навчання та розвитку". Заходи пройшли у атмосфері співробітництва, толерантного та відвертого спілкування. Уфімцева Е.К. та Бородай С.М. продемонстрували володіння тренінговою методикою, уміння налагодити контакт та створити атмосферу порозуміння між усіма учасниками процесу в усіх видах діяльності.

Вчителі-предметники провели уроки з тих шкільних дисциплін, які вони викладають; Матвієнко А.В. – з окремого предмету, що вивчається в молодших класах.

Під час проведення відкритих уроків усі вчителі продемонстрували глибокі знання матеріалу з навчальних дисциплін, що вони викладають, розуміння змісту і вимог навчальних програм та місця даного уроку у системі вивчення науки, знання методики викладання тієї чи іншої галузі знань, володіння методами організації діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу учнями.

На уроках учителі використовували як традиційні методи й форми роботи такі, як фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями, ілюстраціями, демонстрація, показ, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється, так і інноваційні: «мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємонавчання, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, тощо. Як правило, всі ці форми і методи роботи під час проведення уроків чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань уроку: розвиваючих, дидактичних та виховних. При демонструванні інтерактивних методів були використані наступні онлайн програмні засоби: Plickers, Lerningapps. Під час проведення уроків Лубенець Л.В., Діброва О.С. продемонстрували вміле користування мультимедійною дошкою, широке застосування інтерактивних та комунікаційних педтехнологій.

Вчителі відповідально поставилися до підготовки уроків, правильно визначали тип уроку та спланували його хід, структуру; добирали змістовний науковий, в т.ч. додатковий матеріал з різних джерел, значну кількість наочних, звукових, відео- матеріалів; виготовляли до уроків достатню кількість роздаткового матеріалу, планували роботу з довідковою літературою, виховання у них цікавості до процесу пізнання, формування у дітей бажання вчитися, відповідального ставлення до навчальної праці.

Варто також відзначити проведення засідання клубу молодого вчителя проведений Александровою В.С. на якому панував демократичний стиль спілкування і взаємин, атмосферу порозуміння між усіма учасниками навчально – виховного процесу – сприятливі умови для досягнення позитивних результатів у процесі навчання і виховання учнів.

Завершився методичний тиждень проведенням педагогічної ради, на якої педагогічні працівники обмінялись думками щодо використання інтерактивних методик та технологій, проведення нестандартних уроків, самопідготовок, виховних заходів. Педагоги НВК прийшли до висновку, що предметним арсеналом щодо формування особистості є створення та розв’язування проблемних ситуацій, використання інтерактивних методів навчання з раціональним поєднанням індивідуальної, групової і фронтальної видів робіт, роботи в парах, малих групах, створення на уроках нестандартних ситуацій, близьких до життєвих, удосконалення вмінь учнів у виборі потрібних джерел інформації.

Проведена в період тижня робота сприяла професійно – фаховому зростанню педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш високих показників якості особистісного розвитку учнів, а головне – надала можливість здійснювати порівняльний аналіз своєї роботи з роботою своїх колег.